ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО КЗ ЧОФКМ 2023 

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

Згідно Правил прийому до Коледжу: мотиваційний лист – це викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію (заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником додаються копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Для підготовки Мотиваційного листа необхідно врахувати наступні особливості:

Дотримуйтесь структури листа: загальна інформація про себе; основна частина тексту (наступні орієнтовні критерії), висновки (аналіз очікуваних результатів від навчання).

Орієнтовні критерії:

  • Проаналізуйте власну зацікавленість у вступі до Коледжу, відповідно обраної спеціальності та освітньої програми (спеціалізації).
  • Опишіть ваші особливі та унікальні риси і здібності, завдяки яким ви плануєте досягти високих результатів у навчанні, щоб довести, що ваше майбутнє навчання у Коледжі є перспективним.
  • Вкажіть ваші досягнення в навчанні до вступу у Коледж, та досвід у мистецьких проектах, фестивалях, концертах, тощо. 
  • Вкажіть, якими соціальними навичками чи компетентностями володієте, ваш досвід щодо громадської роботи, спортивні досягнення, захоплення, тощо.
  • Розкрийте  різні сторони вашої особистості.
  • Обґрунтуйте вибір вашої майбутньої професії та прогнозування найвищих  професійних перспектив.
  • Підсумуйте, який життєвий досвід і особисті якості підготували вас до навчання у Коледжі.
  • Проаналізуйте та запишіть ваші очікування від навчання за обраною освітньою програмою.

Намагайтеся викласти матеріал вашого листа на одній сторінці А4, перевірте правопис та граматику.

Текст мотиваційного листа введіть у відповідну форму при подачі  електронної заяви.

Прокрутити вгору